KM Ostrów – Warszawa

439,6 KM L => Latków, przeprawa czołgowa do wsi Ostrów (prawobrzeżnej). Obecnie czynny okresowy prom samochodowy. Lewy brzeg umocniony kamienną opaską, za nią ujście długiego wiśliska; w korycie początek archipelagu wysp.
441 KM P => wspólne ujście dwóch rzek: Bączychy i Promnka, ukryte za dużą wyspą.
444 KM P => Tarnów, droga nr 801 Warszawa – Dęblin, za nią znajduje się rozległy kompleks Lasów Maciejowickich. Biegnący tymi lasami czerwony szlak pieszy łączy Maciejowice przez Kopiec Kościuszki z Wilgą. Na skarpie przy drodze znajduje się pomnik upamiętniający miejsce sforsowania Wisły przez sowieckie wojska 1 sierpnia 1944 r. W trakcie trzytygodniowych, krwawych walk, w których brały udział także jednostki 1 Armii Wojska Polskiego (Studzianki Pancerne), utworzono tzw. przyczółek warecko-magnuszewski.
446 KM P => Skurcza, wieś przy drodze nr 801 Dęblin Warszawa, kilkaset metrów od brzegu w zalesionej okolicy. Początek wielkiego, leśnego osiedla letniskowego warszawiaków, niezwykle modnego pod koniec XX w. W korycie Wisły napotykamy taką liczbę zarośniętych wysoką roślinnością, drzewiastą i krzewiastą różnych wysp, wysepek, kęp, ze w perspektywie nie widać pomiędzy nimi wolnego przejścia.
450,5 KM P => Kępa Gruszczyńska, skrywająca ujściowy odcinek rzeki Wilgi, dopływającej w to miejsce sztucznie przekopanym kanałem od wsi gminnej Wilga do wsi Holendry.
454,5 KM P => Ujście Wilgi (okresowy szlak kajakowy); koniec Kępy Gruszczyńskiej.
455 KM L => Mniszew, Skansen Militarny 1 Armii Wojska Polskiego. Przed nami wyraźne zwężenie koryta Wisły.
457 KM  L => Ujście Pilicy. Wisła ulega niemal dwukrotnemu poszerzeniu, by ponownie zwężyć się przy dwóch dużych wyspach przy prawym brzegu pod Szymanowicami. Za wałem znajduje się starorzecze Wilgi.
461 KM P => Gusin,  wieś sadowników (tak jak cała okolica) położona przy drodze przechodzącej do samego wału, który biegnie tuż nad brzegiem Wisły. Na horyzoncie pojawia się sylwetka zamku w Czersku.
463,5 KM L => Potycz dawne ujście Pilicy, obecnie rozległe starorzecze przecięte w dwóch miejscach wałem. Ładne miejsce biwakowe, brzeg wysoki, umocniony, w korycie wyspy.
468 KM L => Brzumin przeprawa czołgowa przez Wisłę do wsi Sobienie – Jeziory na prawym brzegu. Doskonałe miejsce lądowania i wodowania, dziki biwak, rozległe piaszczyste plaże przy ostrodze. Od ruin zamku czerskiego dzieli nas tylko 4 km.
Czersk. – obecnie wieś o 400 mieszkańcach – był znamienitym grodem średniowiecznego Mazowsza już od XI w., kasztelanią i siedzibą archidiakonatu w poł XIII w. Od 1240 r. siedziba książąt mazowieckich i stolica księstwa czerskiego. Rozwijająca się osada handlowa uzyskała prawa miejskie przed 1350 r. Przeniesienie rezydencji książęcej w 1413 r do Warszawy oraz odsunięcie się koryta Wisły zahamowały rozwój Czerska, który nadal pozostał stolicą ziemi czerskiej i powiatu do rozbiorów.
469,5 KM L => Kępa Radwankowska wyspa o długości blisko 5 km oddzielona od stałego lądu długą łachą od której uchodzi rzeczka Czarna, płynąca od południa pod zamkiem w Czersku. Wody Wisły w dawnych wiekach obmywały skarpę zamkową, dzisiaj właściwe koryto jest oddalone od zamku, a starorzeczem o nazwie Jezioro czerskie płynie rzeczka Cedron.
475,5 KM P => Ostrówek, przeprawa czołgowa do Góry Kalwarii, ostroga betonowa drogi nr 680
476 KM => Most drogowy – droga nr 50 (jedyna prawdziwa obwodnica Warszawy)
476,5 KM L => Ujście Cedronu
477,5 KM => Most kolejowy na linii Skierniewice – Pilawa
Nurt zaczyna być wytyczany bojami, bakenami i pławami, te zielone wyznaczają lewy skraj szlaku żeglownego, a czerwone – skraj prawy. W korycie napotykamy na pierwsze z ptasich rezerwatów przyrody „Łachy Brzeskie”.
484 KM P => Nadbrzeż, wieś przy wale. Koryto Wisły ulega przejściowemu zwężeniu budowlami regulacyjnymi do 200–300m. Pojawiają się liczne ławice piaszczyste.
486,5 KM => Dębówka, kolejna przeprawa czołgowa do Nadbrzeża, przerwany ciąg drogi nr 734
487,5 KM L => Gassy, przeprawa czołgowa w przerwanym ciągu drogi nr 712 do Karczewa
Obecnie kursuje tutaj prom samochodowy przez Wisłę. Składany most saperski jest do dzisiaj magazynowany na terenie Karczewa. Do sklepu 500 m. Przy drodze znajduje się tablica upamiętniająca obronę przeprawy we wrześniu 1939r. Niżej w korycie Wisły znajduje się wielka wyspa – Zieleniec – należąca do ptasiego rezerwatu przyrody o nazwie ”Wyspy Świderskie”
490 KM P => Ujście Świdra. Na okolicznych wydmach znaleziono wielokrotnie zasiedlane obozowisko otwarte łowców reniferów sprzed 10 tys. Lat (późny paleolit) oraz rybaków i myśliwych sprzed 8 tys. lat (mezolit). Zbiory znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
492,2 KM L => Wieś Ciszyca i wielka piaszczysta plaża. W tym miejscu do 1939 roku był most na Wiśle. Obecnie można znaleźć pozostałości po przyczółkach mostowych. Jest to przerwany ciąg drogi 721 Piaseczno – Józefów – Wiązowna.
493,7 KM L => Ujście Jeziorki . Ujście sztucznie przekopane i mocno obwałowane. Rzeka płynie przez Piaseczno i Konstancin – Jeziorną, a jej naturalną częścią jest obecnie Wilanówka.
495 KM P => Józefów Nowa Wieś, starorzecze Wisły z Jeziorem Łacha. Razem z wyspami objęte jest od 1998 r. ochroną ptasich lęgów w ramach rezerwatu przyrody jako „Wyspy Zawadowskie”. Na lewym brzegu Wisły od początku Wilanówki, skąpo zasilanej wodami Jeziorki, rozłożyły się same starożytne Kępy: Oborska, Okrzewska, Falenicka, Zawadowska i Latoszkowa. Dzisiaj zajmują całkowicie ustabilizowany ląd, którym poprowadzono bocznicę kolejową do elektrociepłowni „Siekierki”. Koryto Wisły poszerza się do 1 km.
498 KM L => Kępa Zawadowska, wysypisko popiołów z elektrociepłowni
Przekroczyliśmy granice Warszawy.
500,6 KM P => Miedzeszyn. Popularna plaża naturystów. Nieco w głębi lądu zabudowania radiostacji. Początek Wału Miedzeszyńskiego. Koryto Wisły jest stabilizowane ostrogami, prawy brzeg umocniony, szerokość systematycznie maleje do 200 m. Chodzi o ciągłą dostawę wody do chłodzenia generatorów elektrociepłowni.
503,3 KML => Wodowskaz „Warszawa – Nadwilanówka” obserwuje od 1967 r. stany wody
504,5 KM L => Ujęcie wody dla elektrociepłowni „Siekierki”
504,7 KM L  => Ujście Wilanówki (okresowy szlak kajakowy razem z Potokiem Służewieckim)
Koryto Wilanówki jest przerzucone przez koryto ujęcia wodnego, a płynąca nim woda przepompowywana jest do Wisły. W tym węzłowym miejscu łatwo jest spływ zakończyć, ale niezmiernie trudno przedostać się na Wisłę. Tym niemniej przepłynięcie Jeziorka Wilanowskiego pod pałacem w Wilanowie daje dużą satysfakcję.
505,3 KM => „Druty siekierkowskie”, czyli linia wysokiego napięcia, przechodzą przez Wisłę na znacznej wysokości
506,7 KM P => Warszawa Las, przystań wodna Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK
506,9 KM P  => Położona 200 m dalej następna przystań o ładnej i krótkiej nazwie „Sum” należy do Polskiego Związku Wędkarskiego. Naprzeciwko na Siekierkach pracuje duży port kruszywa czerpanego z dna rzeki.
507,2 KM P => Most Siekierkowski, wybudowany w 2002r. Most jest bardzo nowoczesny, nie posiada żadnych podpór w nurcie rzeki; jezdnia wisi na linach zaczepionych do dwóch wysokich pylonów o kształcie litery H. Możemy wylądować na prawym brzegu za mostem przy ujściu Kanału Nowa Ulga, opływającego od wschodu osiedle Gocław. Na chodnik mostu wychodzimy po wygodnych schodach i oglądamy panoramę Warszawy. Kilkaset metrów za mostem mijamy dwa infiltracyjne ujęcia wodne o nazwie „Bartek I i II” usytuowane na prawym brzegu rzeki.
508,2 KM P => Osiedle Gocław.
509,7 KM L  => Basen osadnika stacji pomp, przygotowującego wodę z Wisły dla filtrów przy ul. Lindleya na Ochocie i centralnego wodociągu lewobrzeżnej Warszawy
510 KM  => „Gruba Kaśka”. Widoczne z daleka położone w nurcie rzeki infiltracyjne ujęcie wody dla prawobrzeżnych wodociągów warszawskich. Stojący obok „Chudy Wojtek III” jest pływającym urządzeniem do utrzymywania warstwy filtracyjnej w postaci pogłębiarki z refulerem, wybierający piasek z dna rzeki i osadzający go na prawym brzegu Wisły.
510,6 KM => Most Łazienkowski. Zbudowany  w 1974 r. jako chwała epoki Gierka, imienia Generała Zygmunta Beringa (pomnik generała stoi wstydliwie ukryty pomiędzy ślimakami na stronie praskiej).
511 KM L  =>  Koniec długiego Cypla Czerniakowskiego. Przez bramę przeciwpowodziową wpływamy do kanału dawnego Portu Czerniakowskiego (należy skręcić w lewo przed umieszczonym w wodzie Pomnikiem Sapera). Obecnie port został wyremontowany i posiada pomosty pływające przystosowane do cumowania niedużych jachtów, łodzi tradycyjnych (lajtaki, baty, galary). Obecnie przy „Płycie Desantu” znajduje się pawilon wypożyczalni kajaków „Kajaki Warszawskie”, – operator kajaków w programie m.st. Warszawy „Pedałuj i Płyń”, oraz dwie klubo-kawiarnie: „Pomost 511” i „Cud nad Wisłą”. Na plaży przycumowany jest jeden z trzech pomostów dla kajaków i łodzi tradycyjnych. Jest to pierwsza stacja dla Kajaków Warszawskich
511,9 km  => Most J.Poniatowskiego. Najładniejszy, zabytkowy most Warszawy z wieżyczkami i secesyjnym zdobnictwem, zbudowany przed I wojną światową.
Pomost 512 km
Stoi przy najbardziej znanej plaży miejskiej – „Poniatówka”. Przy pomoście znajduje się druga stacja Kajaków Warszawskich.

Źródło: Wisła 1047 tajemnic; Marek Kamiński